แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 29/11/2020 
 
 
    HOME > productandservice > EDI (E-CUSTOMS)
     
 productandservice Categories

 ตำราอื่นๆ  |  ตำราค้าปลีก  |  ตำราโลจิสติกส์  |  FOOD  |  OTOP  |  KWANCHAI FARM   |  PAPERLESS SYSTEM  |  KWAN Insurance  |  BUSINESS MATCHING  |  EDI (E-CUSTOMS)  |  MAGAZINE  |  CONSUMER PRODUCT  |  SEMINAR  
 
 EDI (E-CUSTOMS)  
   
Application Software สำหรับการขอใบอนุญาต สำนักงานอาหารและยา

   การขอใบอนุญาต อย. ผ่าน NSW (Thailand National Single Window) เป็นโครงการความร่วมมือระหว่างกรมศุลกากร กับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา(อย.) โดยพัฒนาจากระบบ License Per Invoice ในระบบ Excel เดิม มาเป็นรูปแบบ ebXML (Electronic Business Extensible Markup Language) ทั้งนี้เพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกันกับกรมศุลกากร ซึ่งเป็นหน้าที่ของ Software House จะต้องทำการพัฒนาโปรแกรม และทำการทดสอบ ก่อนที่จะ Upgrade  หรือ จำหน่ายให้กับลูกค้าผู้ใช้บริการ การนำระบบนี้มาใช้ เพื่อเป็นการลดต้นทุนทางด้านโลจิสติกส์ เพื่อการแข่งขันที่อาศัยเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องตามนโยบายภาครัฐ


ราคา : 10700.00

   
ใบรับรองลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ (CAT CA) ประเภท 3 ปี

   การใช้อินเทอร์เน็ตนับว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นและสำคัญอย่างยิ่งของมนุษย์ในยุคโลกาภิวัฒน์ ได้มีการเอาอินเทอร์เน็ตมาใช้กันอย่างแพร่หลายทั้งด้านการติดต่อสื่อสาร การศึกษา ตลอดจน การทำธุรกิจ ทำให้จำนวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ต และผู้ให้บริการด้านอินเทอร์เน็ตเพิ่มขึ้นในลักษณะก้าวกระโดด ธุรกิจขนาดย่อมและขนาดกลาง (SMEs) และธุรกิจข้ามชาติ (MNCs) ได้เห็น ประโยชน์ของอินเทอร์เน็ตในการนำเสนอข้อมูล ข่าวสารและการค้าขายสินค้าผ่านอินเทอร์เน็ต เพราะจะช่วยลดต้นทุนและระยะเวลาในการเข้าถึงผู้บริโภค และในปัจจุบันการทำธุรกรรมบน เครือข่ายอินเทอร์เน็ต จำเป็นต้องมีการรับรองยืนยันตัวตนที่แท้จริงของผู้ทำธุรกรรม ซึ่งใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์(Digital Certificate) ก็เป็นวิธีและมาตรฐานที่นำมาใช้ สำหรับความปลอดภัยในการทำธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์


ราคา : 1444.50

   
ใบรับรองลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ (CAT CA) ประเภท 2 ปี

          การใช้อินเทอร์เน็ตนับว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นและสำคัญอย่างยิ่งของมนุษย์ในยุคโลกาภิวัฒน์ ได้มีการเอาอินเทอร์เน็ตมาใช้กันอย่างแพร่หลายทั้งด้านการติดต่อสื่อสาร การศึกษา ตลอดจน การทำธุรกิจ ทำให้จำนวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ต และผู้ให้บริการด้านอินเทอร์เน็ตเพิ่มขึ้นในลักษณะก้าวกระโดด ธุรกิจขนาดย่อมและขนาดกลาง (SMEs) และธุรกิจข้ามชาติ (MNCs) ได้เห็น ประโยชน์ของอินเทอร์เน็ตในการนำเสนอข้อมูล ข่าวสารและการค้าขายสินค้าผ่านอินเทอร์เน็ต เพราะจะช่วยลดต้นทุนและระยะเวลาในการเข้าถึงผู้บริโภค และในปัจจุบันการทำธุรกรรมบน เครือข่ายอินเทอร์เน็ต จำเป็นต้องมีการรับรองยืนยันตัวตนที่แท้จริงของผู้ทำธุรกรรม ซึ่งใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์(Digital Certificate) ก็เป็นวิธีและมาตรฐานที่นำมาใช้ สำหรับความปลอดภัยในการทำธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์


ราคา : 1016.50

   
ใบรับรองลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ (CAT CA) ประเภท 1 ปี

    การใช้อินเทอร์เน็ตนับว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นและสำคัญอย่างยิ่งของมนุษย์ในยุคโลกาภิวัฒน์ ได้มีการเอาอินเทอร์เน็ตมาใช้กันอย่างแพร่หลายทั้งด้านการติดต่อสื่อสาร การศึกษา ตลอดจน การทำธุรกิจ ทำให้จำนวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ต และผู้ให้บริการด้านอินเทอร์เน็ตเพิ่มขึ้นในลักษณะก้าวกระโดด ธุรกิจขนาดย่อมและขนาดกลาง (SMEs) และธุรกิจข้ามชาติ (MNCs) ได้เห็น ประโยชน์ของอินเทอร์เน็ตในการนำเสนอข้อมูล ข่าวสารและการค้าขายสินค้าผ่านอินเทอร์เน็ต เพราะจะช่วยลดต้นทุนและระยะเวลาในการเข้าถึงผู้บริโภค และในปัจจุบันการทำธุรกรรมบน เครือข่ายอินเทอร์เน็ต จำเป็นต้องมีการรับรองยืนยันตัวตนที่แท้จริงของผู้ทำธุรกรรม ซึ่งใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์(Digital Certificate) ก็เป็นวิธีและมาตรฐานที่นำมาใช้ สำหรับความปลอดภัยในการทำธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์


ราคา : 535.00


 

 Fan Page  
 Logistics News
All >>  
เอาท์ซิสเต็มส์เผยผลสำรวจ 29 เปอร์เซ็นต์ขององค์กร ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ วางแผนนำเครื่องมือสำหรับพัฒนา แอปพลิเคชั่นแบบ Visual มาใช้ในช่วง 18 เดือนข้างหน้า 25 Nov 20
เฟดเอ็กซ์ไม่กลัวความท้าทาย พร้อมจัดส่งวัคซีนโควิดทั่วโลก 25 Nov 20
เดลต้า ประเทศไทย ติดโผหุ้นยั่งยืนของตลาดหลักทรัพย์ (SET THSI) 6 ปีซ้อน จากความโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) 25 Nov 20
ที่แรกในประเทศ!!เปิดรับหลักสูตรผู้นำและผู้บริหารระดับสูงของอุตสาหกรรมผู้ให้บริการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 25 Nov 20
SYS รับประกาศเกียรติคุณจรรยาบรรณดีเด่นหอการค้าไทย ประจำปี 2563 24 Nov 20
“SABUY” ปิดสมุดโชว์ กลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ นอกจากไม่ขายหุ้น แถมซื้อเพิ่ม ซีอีโอตอกย้ำหุ้นเดิม ติดไซเลนท์ 100% มั่นใจ พื้นฐานดี ปีหน้าเติบโตต่อเนื่องเกิน 20% 24 Nov 20
เปิดแล้ววันนี้ CEBIT ASEAN Thailand 2020 งานแสดงสินค้าและงานประชุมแบบเสมือนจริงบน แพลตฟอร์มออนไลน์ด้านเทคโนโลยีและดิจิทัล 23 Nov 20
ซีเนียร์ คอม ผนึกพลัง นูทานิคซ์ เร่งกระบวนการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลให้ภาคอุตสาหกรรมการเงิน 23 Nov 20
ไปรษณีย์ไทยเผยบริการส่ง “พวงหรีดสานบุญ” กระแสดี เตรียมเพิ่มพื้นที่บริการ อีก 3 จังหวัดในต้นปีหน้า พร้อมจัดส่งด้วยมาตรฐานส่งด่วน  23 Nov 20
เดลต้า ประเทศไทย ติดอันดับดัชนี MSCI Global Standard Indexes 2020 ด้วยความโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) 20 Nov 20