แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 26/01/2020 
 
 

    HOME > productandservice > ELECTRONIC DATA INTERCHANGE
     
 productandservice Categories

 Paperless  |  KWAN Insurance  |  BUSINESS MATCHING  |  WAREHOUSE MANAGEMENT SYSTEM  |  E-COMMERCE  |  TRANSPORTATION  |  ELECTRONIC DATA INTERCHANGE  |  MAGAZINE  |  OTOP-THAILAND  |  CONSUMER  |  SEMINAR  
 
 ELECTRONIC DATA INTERCHANGE  
   
Application Software สำหรับการขอใบอนุญาต สำนักงานอาหารและยา

   การขอใบอนุญาต อย. ผ่าน NSW (Thailand National Single Window) เป็นโครงการความร่วมมือระหว่างกรมศุลกากร กับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา(อย.) โดยพัฒนาจากระบบ License Per Invoice ในระบบ Excel เดิม มาเป็นรูปแบบ ebXML (Electronic Business Extensible Markup Language) ทั้งนี้เพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกันกับกรมศุลกากร ซึ่งเป็นหน้าที่ของ Software House จะต้องทำการพัฒนาโปรแกรม และทำการทดสอบ ก่อนที่จะ Upgrade  หรือ จำหน่ายให้กับลูกค้าผู้ใช้บริการ การนำระบบนี้มาใช้ เพื่อเป็นการลดต้นทุนทางด้านโลจิสติกส์ เพื่อการแข่งขันที่อาศัยเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องตามนโยบายภาครัฐ


ราคา : 10700.00

   
ใบรับรองลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ (CAT CA) ประเภท 3 ปี

   การใช้อินเทอร์เน็ตนับว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นและสำคัญอย่างยิ่งของมนุษย์ในยุคโลกาภิวัฒน์ ได้มีการเอาอินเทอร์เน็ตมาใช้กันอย่างแพร่หลายทั้งด้านการติดต่อสื่อสาร การศึกษา ตลอดจน การทำธุรกิจ ทำให้จำนวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ต และผู้ให้บริการด้านอินเทอร์เน็ตเพิ่มขึ้นในลักษณะก้าวกระโดด ธุรกิจขนาดย่อมและขนาดกลาง (SMEs) และธุรกิจข้ามชาติ (MNCs) ได้เห็น ประโยชน์ของอินเทอร์เน็ตในการนำเสนอข้อมูล ข่าวสารและการค้าขายสินค้าผ่านอินเทอร์เน็ต เพราะจะช่วยลดต้นทุนและระยะเวลาในการเข้าถึงผู้บริโภค และในปัจจุบันการทำธุรกรรมบน เครือข่ายอินเทอร์เน็ต จำเป็นต้องมีการรับรองยืนยันตัวตนที่แท้จริงของผู้ทำธุรกรรม ซึ่งใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์(Digital Certificate) ก็เป็นวิธีและมาตรฐานที่นำมาใช้ สำหรับความปลอดภัยในการทำธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์


ราคา : 1444.50

   
ใบรับรองลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ (CAT CA) ประเภท 2 ปี

          การใช้อินเทอร์เน็ตนับว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นและสำคัญอย่างยิ่งของมนุษย์ในยุคโลกาภิวัฒน์ ได้มีการเอาอินเทอร์เน็ตมาใช้กันอย่างแพร่หลายทั้งด้านการติดต่อสื่อสาร การศึกษา ตลอดจน การทำธุรกิจ ทำให้จำนวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ต และผู้ให้บริการด้านอินเทอร์เน็ตเพิ่มขึ้นในลักษณะก้าวกระโดด ธุรกิจขนาดย่อมและขนาดกลาง (SMEs) และธุรกิจข้ามชาติ (MNCs) ได้เห็น ประโยชน์ของอินเทอร์เน็ตในการนำเสนอข้อมูล ข่าวสารและการค้าขายสินค้าผ่านอินเทอร์เน็ต เพราะจะช่วยลดต้นทุนและระยะเวลาในการเข้าถึงผู้บริโภค และในปัจจุบันการทำธุรกรรมบน เครือข่ายอินเทอร์เน็ต จำเป็นต้องมีการรับรองยืนยันตัวตนที่แท้จริงของผู้ทำธุรกรรม ซึ่งใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์(Digital Certificate) ก็เป็นวิธีและมาตรฐานที่นำมาใช้ สำหรับความปลอดภัยในการทำธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์


ราคา : 1016.50

   
ใบรับรองลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ (CAT CA) ประเภท 1 ปี

    การใช้อินเทอร์เน็ตนับว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นและสำคัญอย่างยิ่งของมนุษย์ในยุคโลกาภิวัฒน์ ได้มีการเอาอินเทอร์เน็ตมาใช้กันอย่างแพร่หลายทั้งด้านการติดต่อสื่อสาร การศึกษา ตลอดจน การทำธุรกิจ ทำให้จำนวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ต และผู้ให้บริการด้านอินเทอร์เน็ตเพิ่มขึ้นในลักษณะก้าวกระโดด ธุรกิจขนาดย่อมและขนาดกลาง (SMEs) และธุรกิจข้ามชาติ (MNCs) ได้เห็น ประโยชน์ของอินเทอร์เน็ตในการนำเสนอข้อมูล ข่าวสารและการค้าขายสินค้าผ่านอินเทอร์เน็ต เพราะจะช่วยลดต้นทุนและระยะเวลาในการเข้าถึงผู้บริโภค และในปัจจุบันการทำธุรกรรมบน เครือข่ายอินเทอร์เน็ต จำเป็นต้องมีการรับรองยืนยันตัวตนที่แท้จริงของผู้ทำธุรกรรม ซึ่งใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์(Digital Certificate) ก็เป็นวิธีและมาตรฐานที่นำมาใช้ สำหรับความปลอดภัยในการทำธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์


ราคา : 535.00


 

 Fan Page  
 Logistics News
All >>  
“PRIME” มั่นใจ รายได้ทั้งปีสดใส รายได้โรงไฟฟ้าเข้าเต็มที่ ลุยปั้นโครงการใหม่ ดันเติบโตต่อเนื่อง 25 Jan 20
SVL Group ร่วมกิจกรรม ““รักษ์น้ำ รักเจ้าพระยากับเจ้าท่า” 24 Jan 20
บทบาทหน้าที่ของวิชาชีพ “ตัวแทนออกของมาตรฐานศุลกากร” 23 Jan 20
10 วันสุดท้าย FINN MOBILE ขยายโปรฯ แรงได้เน็ต 2 เท่า หรือ ส่วนลด 120 บาท เพื่อลูกค้าทุกคน ถึง 31 ม.ค.นี้ 22 Jan 20
กู๊ดเยียร์ จับมือ ลินฟ้อกซ์ ขยายฐานความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ นำเสนอผลิตภัณฑ์ ระบบการจัดการยาง และโซลูชั่นความปลอดภัย ด้วยเทคโนโลยีล้ำ 22 Jan 20
MEA ร่วมมือเดลต้า ส่งมอบความสะดวกสบายสูงสุดแก่ผู้ขับขี่รถยนต์ไฟฟ้า ในประเทศไทยผ่านแอปฯ MEA EV 22 Jan 20
สมาคมตัวแทนออกของอิเล็กทรอนิกส์ไทย รุกจัดฝึกอบรมตะเข็บชายแดน เพื่อกระตุ้นการค้า-การลงทุน ประเทศในกลุ่ม CLMV 21 Jan 20
เพิ่มความชาญฉลาดในการจัดการคลังสินค้าและการจัดการสินค้าคงคลังด้วยเทคโนโลยี 20 Jan 20
สำรวจเส้นทางการค้าชายเเดน ลุ่มเเม่น้ำโขง 17 Jan 20
SVL Group ส่งความสุขมอบของขวัญ “วันเด็ก” ประจำปี 2563 17 Jan 20