แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 27/09/2023 
 
 
    HOME > news > GOVERNMENT'S LOGISTICS DEVELOPMENT NEWS
     
 news Categories

 SEMINAR  |  ENTERTAINMEMT  |  ART AND CULTURE OF ASEAN  |  BUSINESS MATCHING  |  LOGISTICS STRETAGY  |  CEO VISION  |  LOGISTICS MOVEMENT  |  TOOLS LOGISTICS MANAGEMENT  |  LOGISTICS KNOWLEDGE  |  GOVERNMENT'S LOGISTICS DEVELOPMENT NEWS 
 
 GOVERNMENT'S LOGISTICS DEVELOPMENT NEWS page : 1 | 2 |  
   
บริษัท ขวัญชัย เทคโนโลยี แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด เข้ารับมอบหนังสือรับรองผลการทดสอบด้านการเชื่อมโยงข้อมูลผ่านระบบ NSW จากผู้ให้บริการระบบ NSW โดย บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)
26 Sep 23 , GOVERNMENT'S LOGISTICS DEVELOPMENT NEWS

นายขวัญชัย สายทอง กรรมการผู้จัดการ บริษัท ขวัญชัย เทคโนโลยี แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด เข้ารับมอบหนังสือรับรองผลการทดสอบด้านการเชื่อมโยงข้อมูลผ่านระบบ NSW จากผู้ให้บริการระบบ NSW โดยมี นายสมพงษ์ อัศวบุญมี ผู้จัดการฝ่ายธุรกิจแลกเปลี่ยนข้อมูล บริษัท โท...

   
บอร์ด EV ไฟเขียวตั้งคณะอนุฯ ยานยนต์ไฟฟ้าดัดแปลง (EV Conversion) กระทรวงอุตฯ ดึง 29 หน่วยงานร่วมกำหนดแนวทางการขับเคลื่อน
22 Feb 23 , GOVERNMENT'S LOGISTICS DEVELOPMENT NEWS

บอร์ด EV ไฟเขียวให้กระทรวงอุตสาหกรรมแต่งตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานยานยนต์ไฟฟ้าดัดแปลง  (EV Conversion) ดึง 29 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกำหนดแนวทางในการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าดัดแปลงในประเทศให้แข่งขันได้อย่างยั่งยืน

...
   
ขั้นตอนการขอคืนเงินในกรณีชำระเงินค่าภาษีอากรผ่าน Direct Debit /Bill Payment แล้วไม่ได้รับเลขที่ชำระอากร
04 Feb 23 , GOVERNMENT'S LOGISTICS DEVELOPMENT NEWS

ขั้นตอนการขอคืนเงินในกรณีชำระเงินค่าภาษีอากรผ่าน Direct Debit /Bill Payment แล้วไม่ได้รับเลขที่ชำระอากร

...
   
คณะกรรมการสมาคมวิชาชีพโลจิสติกส์และซัพพลายเชนรามคำแห่ง เข้าสัมภาษณ์เจ้าของเรือสำราญ smile riverside
23 Oct 21 , GOVERNMENT'S LOGISTICS DEVELOPMENT NEWS

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 คณะกรรมการสมาคมวิชาชีพโลจิสติกส์และซัพพลายเชนรามคำแห่ง ได้เข้าเยี่ยมชมเรือสำราญ smile riverside ซึ่งเป็นเรือสำราญสุดหรู สำหรับบริการนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างประเทศ หลังรัฐบาลประกาศนโยบายผ่อนคลาย

...
   
กนอ. หนุนรัฐแก้ปัญหาขยะ เสนอสร้างโรงไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรม เฟสแรก 500 เมกะวัตต์
27 Oct 20 , GOVERNMENT'S LOGISTICS DEVELOPMENT NEWS

การนิคมอุตสาหกรรมฯ รุกเสนอสร้างโครงการโรงไฟฟ้ากากอุตสาหกรรม 500 เมกะวัตต์ ให้กระทรวงพลังงาน เพื่อแก้ปัญหาขยะล้นประเทศ โดยนำส่งหนังสือขอรับการสนับสนุนไปที่กระทรวงพลังงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

...
   
เดลต้าร่วมกับกระทรวงอุตสาหกรรม ประกาศรางวัลและเงินทุนแก่สตาร์ทอัพผู้ชนะโครงการ Delta Angel Fund 2020
21 Oct 20 , GOVERNMENT'S LOGISTICS DEVELOPMENT NEWS

บมจ. เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) ร่วมกับ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม ประกาศรายชื่อสตาร์ทอัพผู้ชนะจากโครงการ Delta Angel Fund 2020 ณ สำนักงานกระทรวงอุตสาหกรรม ภายในพิธีมอบรางวัล เดลต้า ประเทศไทย ได้มอบรางวัลแก่ทีมสตาร์ทอัพสั...

   
การจับคู่ธุรกิจ (Business Matching) T-GoodTech B2B Matching Platform
14 Oct 20 , GOVERNMENT'S LOGISTICS DEVELOPMENT NEWS

ท่ามกลางวิกฤต Covid-19 ที่เกิดขึ้นทั่วโลก แต่ละประเทศต้องออกนโยบายป้องกันคนเข้า-ออก เพื่อสกัดการเผยแพร่จากคนสู่คน ทำให้กระทบต่อการทำการค้าระหว่างประเทศอย่างมากมาย หลายธุรกิจถึงขั้นล้มละลาย ปิดกิจการชั่วคราว หรือ ปิดถาวรไปเลย สินค้านำเข้า-ส่งออก หย...

   
กรมศุลกากรขยายเวลาโครงการรับชำระค่าภาษีอากรเพิ่ม ณ จุดเดียว (ONE STOP SERVICE)
25 Aug 20 , GOVERNMENT'S LOGISTICS DEVELOPMENT NEWS

โครงการรับชำระค่าภาษีอากรเพิ่ม ณ จุดเดียว (ONE STOP SERVICE) เป็นโครงการที่จะช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบการที่สุจริต แต่อาจชำระค่าอากรและค่าภาษีอื่น ๆ ไว้ไม่ครบถ้วน ได้มีโอกาสทบทวนตนเอง และสามารถชำระค่าอากรและค่าภาษีอื่น ๆ ที่ขาดให้ครบถ้วนตา...

   
ภาษีการรับมรดก Inheritance Tax
07 May 20 , GOVERNMENT'S LOGISTICS DEVELOPMENT NEWS

ภาษีการรับมรดก ประเทศไทยเคยมีการจัดเก็บภาษีมรดกเมื่อปี พ.ศ.2476 แต่ได้มีการยกเลิกไปปี พ.ศ.2487 ซึ่งปัจจุบันมีการจัดเก็บภาษีการรับมรดกตาม พระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก พ.ศ.2558 ซึ่งใช้บังคับเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2558 โดยเป็นการจัดเก็...

   
การคืนอากรเพื่อการส่งออกด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ e-Drawback
16 Apr 20 , GOVERNMENT'S LOGISTICS DEVELOPMENT NEWS

ในแวดวงธุรกิจการส่งออก การคืนอากรตามมาตรา 29 แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560 หรือที่เรียกกันติดปากว่า การคืนอากรตามมาตรา 19 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ 9 ) พ.ศ.2482  เป็นสิทธิประโยชน์หนึ่งที่ส่งเสริมการส่งออก โดยจะทำการคืนอากรแก่...

   
Tradelens Platform With Blockchain Technology อีกก้าวของพัฒนาการค้าระหว่างประเทศ
03 Jan 20 , GOVERNMENT'S LOGISTICS DEVELOPMENT NEWS

ในช่วงเวลาหลายทศวรรษที่ผ่านมา มนุษย์ได้ทำการคิดค้นและพัฒนาเทคโนโลยีต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวกในการดำรงชีวิตไว้มากมาย เทคโนโลยีที่เราสร้างขึ้นก่อให้เกิดปรากฏการณ์ที่เรียกว่า โลกไร้พรมแดน ในขณะที่เทคโนโลยีนั้น สามารถย่อโลกให้เล็กลง แต่กลับมีส่วนช่วยใ...

   
Lean Inventory Solution และ วิธีการควบคุมปริมาณสินค้าคงคลังให้ลดลงอย่างเหมาะสม ( Method Used to Control and Reduce Inventory)
05 Nov 19 , GOVERNMENT'S LOGISTICS DEVELOPMENT NEWS

Lean Inventory Solution คือ เทคนิคในการลดต้นทุนสินค้าคงคลัง และเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการสินค้าคงคลังตามความต้องการของลูกค้า และเพื่อเพิ่มผลประกอบการหรือกำไรให้มากขึ้นอีกด้วย ด้วยการเพิ่มรอบการหมุนเวียนของสินค้าคงคลัง เพิ่มพื้นที่การจัดเก็บในคลัง...

   
“One Window for All” เชื่อมโยงข้อมูลแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว
31 Oct 19 , GOVERNMENT'S LOGISTICS DEVELOPMENT NEWS

จากการที่รัฐบาลมีนโยบาย ไทยแลนด์ 4.0  ซึ่งมุ่งเน้นไปที่การพัฒนากระบวนการการนำเข้า/ส่งออก และระบบโลจิสติกส์ ซึ่งถือเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจของประเทศ และเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันกับนานาประเทศ โดยจัดตั้งระบบ National ...

   
โครงการผู้ประกอบการระดับมาตรฐานเออีโอ (Authorized Economic Operator: AEO) ของประเทศไทย
31 Jul 19 , GOVERNMENT'S LOGISTICS DEVELOPMENT NEWS

องค์การศุลกากรโลก (World Customs Organization: WCO) เป็นหน่วยงานที่มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนแนวทาง การดำเนินงานทางศุลกากรให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งไม่เพียงแต่เฉพาะในเรื่องของการจัดเก็บภาษีอากรเพื่อสร้างรายได้ให้กับประเทศเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการปกป้อง...

   
ศุลกากร ชู 3 มาตรการ เพื่อยกอันดับ Doing Business
08 Jul 19 , GOVERNMENT'S LOGISTICS DEVELOPMENT NEWS

     กรมศุลกากร ชู 3 มาตรการทางศุลกากรเพื่อยกอันดับความยาก-ง่าย ในการประกอบธุรกิจในประเทศไทยของธนาคารโลก ด้านการค้า ระหว่างประเทศ (Doing Business : Trading Across Border)  ในช่วงปี พ.ศ. 2561 – 2562 ประกอบด้วย กระบวนการทาง...


 

 Fan Page  
 Logistics News
All >>  
บริษัท ขวัญชัย เทคโนโลยี แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด เข้ารับมอบหนังสือรับรองผลการทดสอบด้านการเชื่อมโยงข้อมูลผ่านระบบ NSW จากผู้ให้บริการระบบ NSW โดย บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) 26 Sep 23
เคอรี่ เอ็กซ์เพรส แนะเทคนิคตรวจสอบการรับพัสดุเก็บเงินปลายทาง ให้รู้เท่าทันภัยจากมิจฉาชีพ  26 Sep 23
DingTalk เพิ่มความคล่องตัวให้ Asian Games ทั้งด้านการจัดงาน และการสื่อสาร 25 Sep 23
สตอรี่อบอุ่นหัวใจ! “พี่ไปรฯ แห่ง ปณ.จอมสุรางค์ บุรุษฯ คนสนิทและมิตรของน้อนสี่ขา คู่ซี้และพลังใจที่ต้องไปเจอกันทุกวัน  23 Sep 23
ชไนเดอร์ อิเล็คทริค เปิดตัว Innovation Hub Bangkok รวมนวัตกรรมโซลูชั่นด้านความยั่งยืนและดิจิทัล 22 Sep 23
แดสสอลท์ ซิสเต็มส์ ร่วมมือกับ สมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย เติมเต็มช่องว่างทักษะในห่วงโซ่อุปทานและอุตสาหกรรมยานยนต์ของประเทศไทย 21 Sep 23
JobsDB by Seek จัดกิจกรรม JobsDB On tour รุกขยายตลาดภูมิภาค รองรับเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม ช่วยบริษัทหาคนตรงงาน หางานตรงใจ 20 Sep 23
ชไนเดอร์ อิเล็คทริค ได้รับเลือกให้เป็นหนึ่งในสถานที่ทำงานที่ดีที่สุดในเอเชียประจำปี 2023 โดย Great Place to Work 19 Sep 23
อีริคสันนำนวัตกรรม 5G ล่าสุด มาจัดแสดงที่งาน Imagine Live Thailand 2023 18 Sep 23
เคอรี่ เอ็กซ์เพรส จัดใหญ่ ส่งท้ายปี แจกส่วนลดค่าส่ง 100 บาท เพียงสมัครสมาชิก KERRY EXPRESS CLUB 16 Sep 23