ชื่อ (Name) :
*
นามสกุล (Surname) :
*
ตำแหน่ง (Position) :
ชื่อบริษัท (Company) :
ที่อยู่ :
ถนน :
ตำบล/แขวง :
อำเภอ/เขต :
จังหวัด :
รหัสไปรษณีย์ :
โทรศัพท์ (Telephone) :
*
โทรสาร (Fax) :
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร :
อีเมลล์ (E-mail) :
*
รหัสผ่าน :
*
ประเภทธุรกิจ :
รับข้อมูลข่าวสารทางอีเมลล์หรือไม่ :
ต้องการรับหนังสือตั้งแต่ฉบับที่ :
ประเภทสมาชิกที่ต้องการสมัคร :

Premium 15,000 บาท/ปี
- แสดงบทความเต็ม 100% รับนิตยสาร 4 เล่ม/ปี
- เข้าอบรมหลักสูตร "ตัวแทนออกของมาตรฐานกรมศุลกากร" 1 หลักสูตรย่อย 10 วัน ฟรี หรือหลักสูตรทางด้าน Logistic
- สามารถฝากแบนเนอร์ขนาด 300x50 px. 2 ชิ้น และสามารถใช้งาน View static
- สามารถประกาศรับสมัครงานได้ 10 ตำแหน่ง
- สามารถอ่านนิตยสารย้อนหลังได้ผ่านเมนู "E-Book"
- อายุสมาชิก 1 ปี
Standard 2,000 บาท/ปี
- แสดงบทความเต็ม 100% รับนิตยสาร 4 เล่ม/ปี
- เข้าอบรมหลักสูตร "ตัวแทนออกของมาตรฐานกรมศุลกากร" 1 หลักสูตรย่อย 1 วันฟรี
- สามารถฝากแบนเนอร์ขนาด 300x50 px. 1 ชิ้น และสามารถใช้งาน View static
- สามารถประกาศรับสมัครงานได้ 3 ตำแหน่ง
- สามารถอ่านนิตยสารย้อนหลังได้ผ่านเมนู "E-Book"
- อายุสมาชิก 1 ปี
General 600 บาท/ปี
- แสดงบทความเต็ม 100% รับนิตยสาร 4 เล่ม/ปี
- สามารถประกาศรับสมัครงานได้ 1 ตำแหน่ง
- อายุสมาชิก 1 ปี
Free User
- แสดงบทความเต็ม 100%
- สามารถประกาศรับสมัครงานได้ 1 ตำแหน่ง
- อายุสมาชิก 5 วัน
  ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ 02-737-7223-6