แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 25/01/2020 
 
 

    HOME > productandservice > MAGAZINE >
     
 productandservice Categories

 Paperless  |  KWAN Insurance  |  BUSINESS MATCHING  |  WAREHOUSE MANAGEMENT SYSTEM  |  E-COMMERCE  |  TRANSPORTATION  |  ELECTRONIC DATA INTERCHANGE  |  MAGAZINE  |  OTOP-THAILAND  |  CONSUMER  |  SEMINAR  
 
 MAGAZINE  
   
Logistics Network Magazine ฉบับที่ 4 ปี 2562

การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC) คือการเชื่อมโยงการขนส่งทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ และทางรถไฟ ได้แก่ ท่าอากาศยานดอนเมือง สุวรรณภูมิ และสนามบินอู่ตะเภา โครงการ Airport Rail Link เชื่อมโยง 9 สถานี, โครงการขนถ่ายสินต้าทางบก (มอเตอร์เวย์) โครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังเฟส 3 ซึ่งทั้ง 4 โครงการ จะทำให้มีการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ของประเทศไทย หลังจากไม่มีการพัฒนามานานกว่า 20 ปี โดยไทยจะเป็น Hub ทางด้านโลจิสติกส์ที่มีความพร้อมมากที่สุดในภูมิภาคเอเชีย

นิตยสาร: 1 เล่ม

รูปแบบ: ปกอ่อน

จำนวน: 80 หน้า

 

ราคา 89 บาท

 


ราคา : 89.00

   
Logistics Network Magazine ฉบับที่ 3 ปี 2562

ประเทศไทยกับการเข้าสู่ยุค E-commerce หรือยุคนวัตกรรมแห่งเทคโนโลยี เนื่องจากบุคลากรด้านแรงงานเรื่มขาดแคลนการนำระบบ AI&IOT จึงมีแนวโน้มที่ตอบโจทย์สำหรับธุรกิจยุคใหม่อย่างแน่นอน ธุรกิจ Logistics&Supply Chain ก็เช่นกัน ได้มีการปรับตัวอย่างรุนแรง ส่วนทางด้านเศรษฐกิจทาง Logistics Network Magazine ได้เกาะติดตามความเคลื่อนไหวในทุกภาคส่วนโดยเฉพาะระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก หรือ EEC ทางทีมงานกำลังจะจัดกิจกรรมให้กับสมาชิกในวงการ Update EEC เพื่อก้าวทันนโยบาย และทิศทางการพัฒนาธุรกิจไปด้วยกัน

 

 

นิตยสาร: 1 เล่ม

รูปแบบ: ปกอ่อน

จำนวน: 80 หน้า

 

ราคา 89 บาท

 


ราคา : 89.00

   
Logistics Network Magazine ฉบับที่ 2 ปี 2562

 วันเวลา กับการเปลี่ยนแปลง….เมื่อโลกใบนี้หมุนรอบตัวเอง จากวันเป็นเดือน จากเดือนเป็นปี จากปีเป็นทศวรรษ การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นทุกเสี้ยววินาที ในโลกของการค้าก็เช่นเดียวกัน เมื่อโลกทั้งใบอยู่ในมือเรา จะศึกษา หรือ ค้นหา อดีต ปัจจุบัน และ อนาคต ไม่ใช่เรื่องยาก สำหรับผู้ที่ใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์  ต่างชาติ ต่างภาษา สื่อสารกันได้ง่ายขึ้น ด้วยการใช้เทคโนโลยีช่วย ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมหาศาล  คนที่ไม่ปรับตัวเลย กลายเป็นตกเทรนด์ ไม่สามารถเดินทางร่วมกับคนที่ทันเทคโนโลยีได้ ในยุค 4.0 หรือ 5.0 จึงไม่ใช่เป็นเพียงวลีเท่านั้น แต่เป็นยุคของการเปลี่ยนแปลงโดยการใช้นวัตกรรม แทนแรงงานคน ในแทบทุกเรื่อง

 

นิตยสาร : 1 แล่ม
รูปแบบ : ปกอ่อน
เนื้อใน : สี่สี
จำนวน : 80 หน้า


ราคา : 89.00

   
Logistics Network Magazine ฉบับที่ 3 ปี 2561

ประเทศไทยในขณะนี้หลาย Event ขยับตัวรุกตลาดทางด้าน Logistics & Supply chain หวังขยายฐานลูกค้าเพิ่มขึ้น เช่น MOC Biz Club Expo
2018, LAST MILE ASEAN CONFERENCE & EXPO 2018, ASIA COLD CHAIN SHOW 2018, BUS & TRUCK 2018, ฯลฯ ซึ่ง Logistics Network Magazine เองก็ยินดีในการมีส่วนร่วมในการประชา-สัมพันธ์ ตลอดจนเชิญชวนผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมชมการแสดงสินค้า และร่วมจัดกิจกรรมดังกล่าว 

 

นิตยสาร : 1 แล่ม
รูปแบบ : ปกอ่อน
เนื้อใน : สี่สี
จำนวน : 80 หน้า


ราคา : 89.00

   
Magazine เล่ม 1/2561 ประจำเดือน มกราคม-มีนาคม 2561

           ปัจจุบันทุกภาคส่วนได้ตื่นตากับกระแสการเปลี่ยนแปลงทั้งตัวบุคคล องค์กร ตลอดจนนโยบายต่างๆ ของประเทศ ให้ทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งยุค Digital Economy ได้เข้ามามีบทบาทเป็นอย่างมากต่อการใช้ชีวิตประจำวัน Internet Of Tgingช่วยขับเคลื่อนทุกอย่างเพียงปลายนิ้วสัมผัส

 

นิตยสาร : 1 แล่ม
รูปแบบ : ปกอ่อน
เนื้อใน : 4 สีทั้งเล่ม
จำนวน : 80 หน้า


ราคา : 119.00

   
Logistics Network Magazine ฉบับที่ 3 ปี 2560

การแสวงหาโอกาส และสร้างการเจริญเติบโตของธุรกิจ ช่วงรอยต่อไปยังการค้ายุคใหม่ หรือยุคแห่งเทคโนโลยีด้านนวัตกรรม นักธุรกิจได้เล็งเห็นความสำคัญในเรื่องดังกล่าว ตลอดจนแนวคิดในการสร้างเครือข่าย หรือ Network ร่วมกัน เพื่อนำพาธุรกิจไปสู่เป้าหมายเดียวกัน พึ่งพาอาศัยกัน

นิตยสาร : 1 แล่ม
รูปแบบ : ปกอ่อน
เนื้อใน : 4 สีทั้งเล่ม
จำนวน : 100 หน้า


ราคา : 119.00

   
Logistics Network Magazine ฉบับที่ 2 ปี 2560

            Logistics Network Magazine เปิดกลยุทธ์เชิงรุกร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ บุกตลาด CLMV "ไปรวยกับเราสิครับ" จัดกิจกรรม Business Matching เจาะกลเม็ดเคล็ดลับต่างๆ ในการทำธุรกิจในต่างประเทศ, เกาะติดโครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC), นโยบายภาครัฐและเอกชน ในมุมมอง CEO VISION ตลอดจน Activity ต่างๆ ทางด้าน Logistics and Supply Chain อีกมากมาย  

?
นิตยสาร : 1 แล่ม
รูปแบบ : ปกอ่อน
เนื้อใน : 4 สีทั้งเล่ม
จำนวน : 100 หน้า

หรือสมัครสมาชิก Online ได้ที่ http://www.logisticsnetworks.net


ราคา : 119.00

   
Logistics Network Magazine ฉบับที่ 1 ปี 2560

      เนื่องในวาระดีถีขึ้นปีใหม่ 2560 ในนามของ Logistics Network Magazine คณะผู้บริหารตลอดจนพนักงานทุกท่าน ขออำนวจคุณพระศรีรัตนตรัย จงดลบันดาลให้สมาชิก ตลอดจนผู้มีอุปการะคุณทุกท่าน จงมีแต่ความสุขความเจริญปราศจากโรคภัย ไข้เจ็บและมีความสุขสมหวัง ตลอดปี 2560 ด้วยเทอญ


นิตยสาร : 1 แล่ม
รูปแบบ : ปกอ่อน
เนื้อใน : 4 สีทั้งเล่ม
จำนวน : 100 หน้า

หรือสมัครสมาชิก Online ได้ที่ http://www.logisticsnetworks.net

 


ราคา : 119.00

   
นิตยสาร Logistics Network Magazine ฉบับประจำเดือน ตุลาคม-ธันวาคม 2016

นิตยสาร Logistics Netowrk Magazine ฉบับประจำเดือน ตุลาคม-ธันวาคม 2016 ฉบับนี้ เริ่มด้วยกระแส Thailand 4.0 ที่ทั้งภาครัฐและเอกชนต่างตื่นตัวเป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นแนวทางเดียวที่จะทำให้ประเทศไทยข้ามพ้นการมีรายได้ปานกลาง ไปสู่ ประเทศที่มีรายได้สูง ด้วยนวตกรรม,ความคิดสร้างสรร และ เทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อมาพัฒนาสินค้าและบริการ ให้เป็นที่ยอมรับในตลาดอาเซียน นอกจากนั้นแล้วยุทธศาสตร์เชิงรุกค้าค้าอาเซียน (Asean Trade Strategy)+3+6 ก็ยังเป็นน้ำใหม่ ที่พอมีโอกาสให้กับนักธุรกิจเกาะกลุ่มกันไปค้าขายกับต่างประเทศ นำโดย กรมการค้าต่างประเทศกระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับ สมาคมตัวแทนออกของอิเล็กทรอนิกส์ไทย และ Logistics Network Magazine พาทัพนักธุรกิจรุกตลาดอาเซียนอย่างเป็นรูปธรรม และ เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจอีกมากมาย บทความโดยผู้ที่เกี่ยวข้องทางด้าน Logistics&Supply Chain โดยตรง


นิตยสาร : 1 แล่ม
รูปแบบ : ปกอ่อน
เนื้อใน : 4 สีทั้งเล่ม
จำนวน : 100 หน้า

หรือสมัครสมาชิก Online ได้ที่ http://www.logisticsnetworks.net


ราคา : 119.00

   
นิตยสาร Logistics Network Magazine ฉบับประจำเดือน กรกฏาคม-กันยายน 2016

นิตยสาร Logistics Netowrk Magazine ฉบับประจำเดือน กรกฏาคม-กันยายน 2016 ซึ่งเป็นฉบับนี้เริ่มด้วยกรมการขนส่งทางบก ออก Acton plan เพื่อให้รถยนต์สาธารณะติดตั้ง GPS "DTL GPS", Thailand 4.0 บทบาทและการขับเคลื่อนระบบของรัฐบาล และภาคเอกชนไทย สู่ สังคม Digital Economy, เขตเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดตราด, ระบบติดตามทางศุลกากร (Tracking System) ภายใต้เทคโนโลยี e-lock, E-Business สามามารถเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนผู้ประกอบการไทยในปัจจุบัน, New Start Up กรมสรรพกร และการปรับปรุงโครงสร้างภาษีบุคคลธรรมดา, โครงการจับคู่ธุรกิจ ไทย-เวียดนาม-จีน  Tools Logistics Management ต่างๆ   และ เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจอีกมากมาย บทความโดยผู้ที่เกี่ยวข้องทางด้าน Logistics&Supply Chain โดยตรง


นิตยสาร : 1 แล่ม
รูปแบบ : ปกอ่อน
เนื้อใน : 4 สีทั้งเล่ม
จำนวน : 90 หน้า

หรือสมัครสมาชิก Online ได้ที่ http://www.logisticsnetworks.net


ราคา : 119.00

   
นิตยสาร Logistics Netowrk Magazine ฉบับประจำเดือน เมษายน-มิถุนายน 2016

นิตยสาร Logistics Netowrk Magazine ฉบับประจำเดือน เมษายน-มิถุนายน 2016 ซึ่งเป็นฉบับเจาะลึกเขตเศรษฐกิจพิเศษ เช่น จังหวัดมุกดาหาร รวมถึงสิทธิประโยชน์ต่างๆ ในการลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ นอกจากนั้นแล้วยังมีเรื่องที่น่าสนใจเช่น การเข้าสู่ยุค Digital Economy ของประเทศไทย ซึ่งมีหลายหน่วยงานที่ได้นำระบบ Digital มาใช้สำหรับการให้บริการในยุคใหม่ เช่น ศุลกากรไ้ด้นำระบบ Mobile Application "Anti IUU Fishing" สนับสนุนการปฏิบัติงาน รองรับ IOS และ Android, Google Apps เพิ่มประสิทธิภาพองค์กรยุคปัจจุบัน สู่ความสำเร็จบนสังคมดิจิตอล, การพัฒนามาตรฐานคุณภาพรถบรรทุก Q สู่มาตรฐาน AEO เพื่อการแข่งขันในระดับสากล, Tools Logistics Management ต่างๆ   และ เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจอีกมากมาย บทความโดยผู้ที่เกี่ยวข้องทางด้าน Logistics&Supply Chain โดยตรง


นิตยสาร : 1 แล่ม
รูปแบบ : ปกอ่อน
เนื้อใน : 4 สีทั้งเล่ม
จำนวน : 100 หน้า

หรือสมัครสมาชิก Online ได้ที่ http://www.logisticsnetworks.net/member/index.php?page=register


ราคา : 119.00

   
Logistics Network Magazine 01/2016

นิตยสาร Logistics Netowrk Magazine ฉบับประจำเดือน มกราคม-มีนาคม 2016 เป็นฉบับต้อนรับปีใหม่ และ ต้อนรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอย่างเป็นทางการ ด้วยการเปิดประเด็นการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ AEC, ความพร้อมของหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมศุลกากร ซึ่งเป็นหน่วบงานหลักที่กำกับดูแลด้านการนำเข้า-ส่งออก โดยเฉพาะมาตรการรองรับต่างๆ ของกรมศุลกากร อาทิ ระบบตรวจสอบสินค้าทางรถไฟด้วยเครื่อง X-ray, พิธีการศุลกากรสำหรับการผ่านแดน-ถ่ายลำ, สถิติในการนำเข้าส่งออกตามด่านชายแดน ฯลฯ นอกจากนั้นยังคงเกาะติดผลสำฤทธิ์ของโครงการลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์, กิจการโลจิสติกส์ กับ การส่งเสริมการงทุน (BOI) What is Logistics, ความก้าวหน้าการยอกระดับความสามารถบุคคลากร เพื่อการแข่งขัน ด้วยมาตรฐานฝีมือแรงงาน ของกลุ่มอุตสาหกรรมโลจิสติกส์, Logistics Best Practice ด้วยหลัการ SCOR, Logistics Strategy และ Logistics Movement  และ เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจอีกมากมาย บทความโดยผู้ที่เกี่ยวข้องทางด้าน Logistics&Supply Chain โดยตรง


นิตยสาร : 1 แล่ม
รูปแบบ : ปกอ่อน
เนื้อใน : 4 สีทั้งเล่ม
จำนวน : 100 หน้า


ราคา : 119.00


 

 Fan Page  
 Logistics News
All >>  
“PRIME” มั่นใจ รายได้ทั้งปีสดใส รายได้โรงไฟฟ้าเข้าเต็มที่ ลุยปั้นโครงการใหม่ ดันเติบโตต่อเนื่อง 25 Jan 20
SVL Group ร่วมกิจกรรม ““รักษ์น้ำ รักเจ้าพระยากับเจ้าท่า” 24 Jan 20
บทบาทหน้าที่ของวิชาชีพ “ตัวแทนออกของมาตรฐานศุลกากร” 23 Jan 20
10 วันสุดท้าย FINN MOBILE ขยายโปรฯ แรงได้เน็ต 2 เท่า หรือ ส่วนลด 120 บาท เพื่อลูกค้าทุกคน ถึง 31 ม.ค.นี้ 22 Jan 20
กู๊ดเยียร์ จับมือ ลินฟ้อกซ์ ขยายฐานความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ นำเสนอผลิตภัณฑ์ ระบบการจัดการยาง และโซลูชั่นความปลอดภัย ด้วยเทคโนโลยีล้ำ 22 Jan 20
MEA ร่วมมือเดลต้า ส่งมอบความสะดวกสบายสูงสุดแก่ผู้ขับขี่รถยนต์ไฟฟ้า ในประเทศไทยผ่านแอปฯ MEA EV 22 Jan 20
สมาคมตัวแทนออกของอิเล็กทรอนิกส์ไทย รุกจัดฝึกอบรมตะเข็บชายแดน เพื่อกระตุ้นการค้า-การลงทุน ประเทศในกลุ่ม CLMV 21 Jan 20
เพิ่มความชาญฉลาดในการจัดการคลังสินค้าและการจัดการสินค้าคงคลังด้วยเทคโนโลยี 20 Jan 20
สำรวจเส้นทางการค้าชายเเดน ลุ่มเเม่น้ำโขง 17 Jan 20
SVL Group ส่งความสุขมอบของขวัญ “วันเด็ก” ประจำปี 2563 17 Jan 20